SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
BK Höllviken
Gemenskap • Glädje • Utveckling

Vision och verksamhetsidé

Vision
”Att människor i Höllviken med omnejd ska se BK Höllviken och IP som en mötesplats för alla där gemenskap, glädje och fotbollsintresse står i fokus.

BK Höllviken är också en förening där fotbollsintresserade ges möjlighet att genom lek och strategi komma så långt i sin utveckling som de kan och
själva vill. ”


Verksamhetsidé
”Så många som möjligt så länge som möjligt i så bra miljöer som möjligt”

Att utveckla varje barns fotbollskunnande individuellt och i lag så mycket som möjligt, i ett socialt sammanhang som skapar kamratskap, empati och ömsesidig respekt genom goda förebilder och engagemang hos ledare och föräldrar. Att skapa en lärande miljö förutsätter att samtliga involverade aktivt arbetar för glädje, öppenhet, utveckling och kamratskap.

Värdegrund

Gemenskap
I BK Höllviken bygger man vänskap för livet. Gott kamratskap och gemenskap ska genomsyra hela verksamheten – umgänget på IP, träning och matcher. Att få spelarna att känna att laget är större än jaget – att stötta varandra i såväl med – som motgång – är insikter att ta med sig på planen och för framtiden.


Glädje
Glädje och passion är grunden för all framgång. Vare sig man tränar fotboll för att må bra och ha kul eller om man dessutom gör det som ett led i en satsning på en fotbollskarriär. Tillsammans skapar tränare, personal, spelare och föräldrar en positiv anda. Med uppmuntran och beröm når man långt.


Utveckling
I sann BK Höllvikenanda står individens utveckling i centrum. Varje spelare ska ges möjlighet att bli så bra som hen vill. Spelarens ambitionsnivå styr målsättningen. Här coachar vi för utveckling på längre sikt.

Mål

MÅL 2021

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund med särskild inriktning att uppnå tre huvudsakliga mål.
Dessa målsättningar kan uppnås tillsammans med samarbetsklubbarna FC Näset på herrsidan samt Trelleborgs FF på damsidan.


Mål 1. ha sydvästra Skånes starkaste fotbollsverksamhet för barn och ungdomar, med inriktning på både topp och bredd, och erbjuda de bästa träningsförutsättningarna


Starkaste (mål)> 836 spelare som betalat träningsavgift


Sydvästra (definition) - Vellinge kommun
Barn & Ungdom (definition) - Barn till 12 år & Ungdom till 19 år
Topp & Bredd (definition) - Så många som möjligt så länge som möjligt i så bra miljöer som möjligt


Mål 2. ha representationslag för vuxna med bas av egna spelare för både damer och herrar i högsta möjliga division som det finns underlag för, samt även lag i en lägre division om det finns tillräckligt spelarunderlag 


Bas (mål) - bas av egna spelare i truppen = 75%

Egna spelare (definition) - 5 år i klubben oavsett ålder och lag 
Högsta möjliga division (definition) - Hur bra vi gör det i barn & ungdom


Vår strävan (ej mål) är att Dam spelar i Div. 1 samt Herr i minst Div. 3
Detta ska vara möjligt med tanke på den fina ungdomsverksamhet som vi bedriver. Dock så ska denna önskan inte övertrumfa bas av egna spelare och ekonomi i balans. Det finns fördelar med att spela i lite högre division med tanke på kort lån av egna spelare som idag är i andra klubbar
Ambitionen är att ”idrotten ska inte kosta någonting för våra A lagspelare men såklart mot en motprestation i form av närvaro och engagemang för klubben. Vår A-lagsverksamhet ska genomsyras av sociala fördelar såsom umgänge, kompisskap och miljö.


Mål 3. kunna erbjuda seriespel för spelare med olika ambitionsnivåer i alla åldrar (från ungdom till senior, herr och dam).

Mål:> 836 som betalat träningsavgift som utgår från att vi ska kunna erbjuda både topp och bredd genom att vi har flera lag i seriespel i respektive åldersgrupp.


Då BK Höllviken har ett representationslag för både herr och dam så har klubben skrivit ett samarbetsavtal med FC Näset (herr) inför säsongen 2019. Ambitionen med samarbetet är att arbeta gemensamt för att erbjuda våra ungdomar både över och under 19 år en möjlighet att spela både A-lagsfotboll och/eller ungdomsfotboll på Höllvikens IP. Detta innebär att klubbarna ska samverka gällande träningsmiljö och matchmiljö så att varje individuell spelare kan utvecklas i sin takt i rätt miljö. Detta ska klubborna underlätta genom att främja enkla och skyndsamma övergångar mellan klubbarna där vi sätter spelaren i centrum.


 ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra miljöer som möjligt”

Strategier för att nå våra mål

Tre huvudområden som vi behöver förbättra för att nå våra mål:

a) Spelarförsörjning och spelarutveckling

 • Spelarförsörjning arbetas aktivt av klubbens marknads- och försäljningsansvarig och ledare. Extra viktigt förutom att behålla alla de spelare vi har är att fotbollsskolan har en stor numerär i starten för att under utvecklingsåren kunna erbjuda både topp och bredd.

 • Spelarutveckling genom att vi följer dokumenten Att vara ledare i BKH och Att vara spelare i BKH, Höllevägen "Så många som möjligt i så bra miljöer som möjligt" samt SvFF Spelarutbildningsplan.

 

b) Ledarförsörjning och ledarutveckling

 • Genom att vi följer dokumentet Att vara ledare i BKH samt att vi gärna ser att våra fotbollsungdomar rekryteras och blir hjälptränare samt utbildas i de tränarutbildningar som klubben erbjuder.

  c) Verksamhetsstyrning (ledning, styrning, organisation, uppföljning och kommunikation)
  En styrelseledamot med kunskaper och färdigheter inom området är ansvarig för ett eller flera råd. Strategimöte varje år med representanter från råden för att följa och utvärdera 3 årsplanen.
  Efter 2 år påbörjas arbetet med ny 3 årsplan

 

Rådens uppgifter/ansvarsområden:
(ekonomiska beslut tages av styrelsen men respektive råd ska följa budget om intäkterna är i balans med utgifterna samt är råden delaktiga i budgetarbetet)

 

 • Fotboll
  (hanterar fotbollsfrågor från fotbollsskolan till våra A-lag och arvoderade tränare/ledare. Planering med åldersgrupperna innan säsongen startar, efter vårsäsongen och efter höstsäsongen)

 • Ekonomi/Kansli
  (hanterar så att vi bokför och följer upp på rätt kontonivå samt att vi får vår ekonomi i balans, hanterar budgetarbetet med inspel från respektive råd samt hanterar kansliet så att allt fungerar i vardagen)

 • Marknad / Evenemang
  (hanterar sponsorer, marknadsföring, nätverksträffar samt delaktiga i våra evenemang tillsammans med kansliet samt att alla evenemang planeras, genomförs och följs upp så att vi hela tiden blir bättre än igår)

 • Föräldrar / Idrottsplats
  (hanterar föräldragruppen samt att kiosken och att idrottsplatsen utvecklas)

 • Trygghetsrådet
  (har som främsta uppgift att hantera frågor som rör idrottsmiljön kring BK Höllvikens verksamhet)


Uppföljning
På varje styrelsemöte är ansvarig för respektive råd föredragande

Kommunikation
Minst varje kvartal så ger ordförande i klubben samlad information genom hemsidan till medlemmarna.

 

 

 

 

 

 
Vi tackar våra Sponsorer
KLUBB PARTNERS